Pragnę zaprezentować kilkadziesiąt katechez nt. najważniejszych prawd wiary chrześcijańskiej. Niektóre z nich będą też dotyczyły życia dzisiejszego Kościoła oraz społeczeństwa. Ich celem jest pogłębienie przeżywanej wiary, a tym samym mocniejsze przylgnięcie do Boga, ale również ostrzeżenie przed występującymi zagrożeniami, aby od Niego nie odpaść. Katechezy zostały pomyślane w ten sposób, aby jednocześnie służyły pomocą poszukującym czy powątpiewającym. Jeżeli natknie się na nie niewierzący, dowie się, dlaczego Bóg istnieje oraz zdobędzie wiedzę, która pomoże mu zrozumieć chrześcijańskie korzenie europejskiej cywilizacji.

 

1. Wiara a rozum, czyli o roli rozumu w odkryciu Boga


 

2. Tajemnica Trójcy Świętej


 

3. Bóg Stwórca


 

4. Szatan i siły zła


 

5. Wcielenie Syna Bożego


 

6. Proces i Męka Pana Jezusa, cz. 1


 

7. Proces i Męka Pana Jezusa, cz. 2


 

8. Odkupienie grzesznej ludzkości


 

9. Grzech człowieka


 

10. Zło w świecie, cz. 1


 

11. Zło w świecie, cz. 2


 

12. Zło w świecie, cz. 3


 

13. Opisy zła w Piśmie św.


 

14. Kościół Boży


 

15. Pasterz i owce


 

16. Duch Święty, cz. 1


 

17. Duch Święty, cz. 2


 

18. Dar Eucharystii


 

19. Miłosierdzie Boże


 

20. Godność osoby ludzkiej


 

21. Teoria ewolucji. Założenia i ocena


 

22. Dar rodzicielstwa i ochrona życia nienarodzonego


 

23. Funkcja przykazań wg zamysłu Boga


 

24. Moralność chrześcijańska


 

25. Milość bliźniego


 

26. Ewangelia a polityka na ambonie


 

27. Święta Rodzina


 

28. Matka Syna Bożego i nasza


 

29. Niepokalane poczecie Maryi


 

30. Wniebowzięcie Maryi


 

31. Modlitwa "Ojcze nasz"


 

32. Jak skutecznie prosić Boga?


 

33-35. Miejsce na przyszłe, ważne tematy.

 

36. Wniebowstąpienie Jezusa


 

37. Zmartwychwstanie Jezusa


 

38. Zmartwychwstanie umarłych na końcu czasów


 

39. Paruzja, czyli o przyjściu Chrystusa na końcu czasów


 

40. Zbawienie i życie w niebie